Consortium NACH ontvangt voorlopige gunning rechtbank Amsterdam.

Klik hier voor het persbericht d.d. 14-04-2016.