wie wij zijn

Wij zijn een Ingenieurs – en Adviesbureau gespecialiseerd in technische gebouwinstallaties en bouwfysica. Wij opereren zelfstandig en onafhankelijk. Ons bureau is lid van NL-Ingenieurs, hetgeen betekent dat de organisatie - en ieder lid daarvan – werkt binnen de gedragscode van deze brancheorganisatie. Het totale team bestaat uit 55 medewerkers, waarvan negen adviseurs. De drie directieleden zijn tevens eigenaar. Zij werken als adviseur mee aan projecten.

Onze activiteiten richten zich op bouwfysica en op gebouw-gebonden werktuigbouwkundige-, regeltechnische-, transport-, elektrotechnische-, communicatie- (spraak, data en beeld) en beveiligingsinstallaties (o.a. brandmelding en sprinkler). Proces-gebonden utilitaire installaties voor industrie- en onderzoekomgeving behoren tevens tot ons activiteitenpakket.

De activiteiten binnen onze adviesdiensten hebben betrekking op het uitvoeren van (haalbaarheids)studies, adviseren bij - en het opstellen van – programmatische eisen, conceptontwikkeling, (detail)ontwerpen, engineering, kostenramen en calculeren, opstellen van contractstukken, begeleiding bij aanbesteden en gunnen van werken, het voeren van bouwdirectie, het begeleiden van klanten en aannemers bij uitvoering van werken, het opleveren van werken, het controleren van prestaties, budgettaire behandeling van werken en technisch beheer van gebouw en wooncomplexen. Over het algemeen hebben de activiteiten te maken met grotere gebouwen voor industrie, utiliteit, cultuur, (zieken)zorg, bibliotheken, archieven, hoogbouwwoningen en wooncomplexen. De verhouding tussen nieuwbouw en herbestemming/renovatie bedraagt 50/50.

Naast ingenieurs – en adviesdiensten verricht Huygen onderzoek. Onze groep onderzoekers bestaat uit zes internationaal hoog opgeleide en ervaren deskundigen op het gebied van bouwfysica, energie en data-analyse. Momenteel werken wij met (inter)nationale partners, aan zes grote Europese en drie grote nationale onderzoeken die onder andere gaan over terugdringing energieverbruik / CO2-uitstoot, gezondheid en binnenklimaat en doorontwikkeling van BIM.

Onderzoekers en adviseur/ingenieurs werken nauw samen met als doel kennis uit de praktijk te delen met de theoretici en vice versa. Het doel is om interessante nieuwe kennis zo snel mogelijk bij onze klanten en hun projecten te brengen, waardoor innovatiekansen direct benut worden.

Wij sturen continu op tevredenheid van onze klanten en van onze medewerkers. In ons kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001 gecertificeerd) hebben wij vastgelegd voortdurend te werken aan verbetering van onze dienstverlening, waarbij de mening van onze klant maatgevend is.