Huygen verwerft ook een vierde H2020 project

Direct nadat het H2020 voorstel MOBISTYLE was goedgekeurd door de Commissie kwam het heugelijke nieuws dat ook een vierde project was goedgekeurd, P2Endure: Plug-and-Play product and process innovation for Energy-efficient building deep renovation. Dit voorstel is ingediend onder de call EE10-2016 ‘Supporting accelerated and cost-effective deep renovation of buildings through Public Private Partnership’.

Coördinator van P2Endure is DEMO Consultants uit Delft. Huygen heeft een belangrijk aandeel gehad in het opstellen van het projectidee en het schrijven van het voorstel.

P2Endure heeft als doel om de toepassing te bevorderen van opschaalbare, flexibele geprefabriceerde Plug-and-Play systemen voor de renovatie van gebouwen, zowel voor de gebouwschil als voor de technische installaties. Deze innovatieve oplossingen zijn vooral gericht om slecht functionerende of suboptimale openbare en historische gebouwen te herbestemmen tot woningen. Dit is van toepassing op een breed scala van gebouwtypologieën, dat wil zeggen openbare gebouwen, woongebouwen, kantoren etc.

De belangrijkste vernieuwing van P2Endure omvat Plug-and-Play prefab-systemen, mogelijk gemaakt door nieuwe technieken zoals 3D-printen, laser en thermische scanmethoden en integratie met Bouw Informatie Modellen (BIM). De oplossingen zijn gericht op een snelle montage assemblage on site om zodoende overlast voor gebruikers/bewoners zoveel mogelijk te beperken.

P2Endure presenteert een proof-of-performance van deze technieken in een tiental demonstratieprojecten in vier verschillende geo-clusters. Dit gebeurt door middel van een vier stappenstrategie, 4M: Mapping - Modelling - Making - Controle, gedurende een looptijd van 4 jaar. De demonstratie richt zich op 60% energiebesparing na grondige renovatie, samen met 15% kostenbesparing en 50% tijdbesparing en een verbeterde kwaliteit van het binnenmilieu. Voor alle demonstratieprojecten samen bedraagt de besparing zo’n 19 GWh / jaar.

Een schaalvergroting in de markt wordt gegarandeerd door een Technologie Commercialisering Platform (TCP). Met dit platform wil P2Endure een ‘kritische massa’ bereiken van gebouweigenaren (en hun projecten), lokale overheden, supply-chain actoren, waaronder industriële spelers in prefab gebouwsystemen en technische systemen.

Huygen werkt in P2Endure samen in een consortium met o.a. de Technische Universiteiten van Berlijn en de Della Marche, Mostostal (grootse bouwer/aannemer in Polen), de stad Warschau en verschillende fabrikanten en leveranciers van producten uit Denemarken, Duitsland en Italië.